Quality Facilities for All (Polskie)

Quality Facilities for All (QFA) to inicjatywa IFF poświęcona rozszerzaniu, ulepszaniu i stabilizacji programów dla niemowląt i małych dzieci w najbardziej potrzebujących społecznościach w stanie Illinois.

Chcemy osiągnąć te cele poprzez rozwiązywanie problemów związanych z jakością powietrza w pomieszczeniach, temperaturą, wentylacją, hałasem, oświetleniem, wyposażeniem sali lekcyjnych i terenami do zabawy na świeżym powietrzu. Czynniki te przyczyniają się do tworzenia wysokiej jakości środowisk edukacyjnych, które, jak udowodniono, pozytywnie wpływają na naukę, rozwój i dobre samopoczucie niemowląt i małych dzieci.

QFA zawiera trzy części składowe, a uczestnicy mają możliwość korzystania z tych zasobów w pojedynkę lub wspólnie, w zależności od ich potrzeb. Aby dowiedzieć się więcej o każdej składowej, kliknij poniżej lub przewiń dalej:

 

Co zawiera program — i jak można złożyć wniosek?

QFA składa się z 3 elementów: programu dotacji QFA, pomocy technicznej i przywództwa i możliwości rozwoju zawodowego. Należy zwrócić uwagę na to, że każdy element ma inne warunki kwalifikacji. Uczestnicy mają możliwość korzystania z tych zasobów pojedynczo lub wspólnie, w zależności od potrzeb poszczególnych organizacji.

1. Program dotacji QFA

Program dotacji QFA zapewnia dotacje w wysokości do 50 tys. USD dla podmiotów prowadzących wczesną edukację na zwiększenie liczby dostępnych miejsc lub poprawę jakości obiektów w tych kluczowych obszarach: jakość powietrza w pomieszczeniach, temperatura, wentylacja, redukcja hałasu, optymalne oświetlenie i wysokiej jakości meble w salach lekcyjnych.

Jak złożyć wniosek? Aktualnie nie przyjmujemy wniosków do programu dotacji QFA. Zachęcamy do skorzystania z następnej okazji.


2. Pomoc techniczna QFA

IFF zapewni darmowe wsparcie techniczne dla agencji pomocniczych składających wnioski do ECCG stanu Illinois. Chociaż stan jeszcze nie opublikował informacji o możliwościach dotacyjnych na rok 2021, planujemy wspomóc agencje na postawie wiedzy zdobytej z poprzednich edycji ECCG stanu Illinois, aby podmioty prowadzące były lepiej przygotowane, kiedy dotacje będą dostępne. Pomoc techniczna może obejmować: przeprowadzanie wizyt na miejscu, opracowanie solidnego planu i propozycji, zapewnienie przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji, zapewnienie wsparcia w zakresie architektury i/lub projektu, opracowanie budżetu, utworzenie planu piętra, pomoc w udowodnieniu prawa własności i wiele innych.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Często zadawane pytania (FAQ): Program dotacji budowlanych ECCG dla stanu Illinois & Pomoc techniczna IFF.

Warunki kwalifikacji: Aby zakwalifikować się do Pomocy technicznej QFA, podmioty prowadzące muszą najpierw potwierdzić, że będą się kwalifikować do ECGG dla stanu Illinois. Chociaż stan jeszcze nie określił konkretnych warunków kwalifikacji, przewidujemy, że ośrodki non-profit opieki nad dziećmi, które spełniają standardy stanu Illinois w zakresie świadczenia usług ECE, będą się kwalifikować. Oprócz spełnienia stanowych wymogów kwalifikacyjnych podmioty prowadzące ECE muszą spełnić następujące kryteria, aby zakwalifikować się do Programu Pomocy technicznej QFA:

  • Pracować w jednej z wymienionych najbardziej potrzebujących społeczności: Aurora, Champaign, East St. Louis, Rockford i dzielnice Chicago: Englewood, Roseland i South Lawndale
  • Posiadać status zwolnienia z podatku 501(c)(3)
  • Posiadać co najmniej Brązową ocenę w systemie oceny jakości ExeleRate
  • Działać na rynku od co najmniej 4 lat
  • Zajmować się niemowlętami i małymi dziećmi
  • Posiadać program oparty o placówki

Jak złożyć wniosek?Aktualnie nie przyjmujemy wniosków do programu. Zachęcamy do skorzystania z następnej okazji.


3. Przywództwo i możliwości rozwoju zawodowego

Przywództwo i możliwości rozwoju zawodowego są ukierunkowane na poszerzanie wiedzy na temat tworzenia i utrzymywania wysokiej jakości obiektów, opracowywania zrównoważonych praktyk finansowych i ubiegania się o możliwości dotacji kapitałowych. W tej chwili rozwijamy ten obszar naszej inicjatywy i udostępnimy więcej informacji w późniejszym terminie.

Warunki kwalifikacji: Dostępne wkrótce.

Jak złożyć wniosek? Dostępne wkrótce.


Język

O naszym tłumaczeniu: Zachęcamy do udziału wszystkie społeczności Illinois i rozumiemy, że wiele populacji imigrantów, którzy potrafią mówić po angielsku i rozumieją język angielski, może nadal czuć się bardziej komfortowo, czytając i pisząc w swoim języku ojczystym. Z tego powodu udostępniamy naszą stronę internetową i formularz zgłoszeniowy w języku hiszpańskim i polskim.

Zachęcamy do udzielania odpowiedzi w języku hiszpańskim lub polskim, a profesjonalny tłumacz przetłumaczy je na język angielski, aby personel IFF mógł się z nimi zapoznać. Oczywiście niektóre z odpowiedzi mogą mieć charakter osobisty i zawsze istnieje możliwość, że zamierzone znaczenie zaginie w tłumaczeniu. Dlatego sugerujemy, aby w miarę możliwości korzystać z formularza w języku angielskim.

Chcemy również jasno poinformować, że wszystkie sesje szkoleniowe i inne działania w ramach programu, w tym wszelkie sesje pytań i odpowiedzi z naszym personelem, będą oferowane wyłącznie w języku angielskim, a uczestnicy programu powinni biegle posługiwać się językiem angielskim w piśmie i mowie oraz biegle czytać w języku angielskim.